Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, we wskazaniu: nawracający i oporny chłoniak szarej strefy o cechach pośrednich pomiędzy DLBCL a klasycznym chłoniakiem Hodgkina. Chłoniak śródpiersia (ICD-10: C85.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

nawracający i oporny chłoniak szarej strefy o cechach pośrednich pomiędzy DLBCL a klasycznym chłoniakiem Hodgkina. Chłoniak śródpiersia (ICD-10: C85.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5160.2019.1.AB; 27.09.2019

Zlecenie dotyczy:

 hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.87.2019
(Dodano: 21.10.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 333/2019 do zlecenia 230/2019
(Dodano: 31.10.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 90/2019 do zlecenia 230/2019
(Dodano: 26.11.2019 r.)

go to zlecenie