Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Relistor, methylnaltrexoni bromidium, roztwór do wstrzykiwań, 12 mg / 0,6 ml, 7 fiol., kod EAN: 05909990659944, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1405.2019.1.RB; 19.09.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 231/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 231/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 231/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 231/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 231/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 231/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 231/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 29.11.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 231/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4330.14.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Relistor (bromek metylonaltreksonu) we wskazaniu: Leczenie zaparcia wywołanego opioidami u pacjentów w wieku powyżej 18. roku życia leczonych paliatywnie, u których odpowiedź na środki przeczyszczające nie jest wystarczająca i którzy nie są kwalifikowani do terapii preparatem złożonym oxycodoni hydrochloridum + naloxoni hydrochloridum

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Piotr Tomasz Bulica – Bausch Health Poland sp. z o. o

  pdf 01

  Rozdz. 3.4.1, str. 17
  W AWA przedstawiono najaktualniejsze wytyczne AWMF 2019 – opierając się na oryginalnym niemieckojęzycznym dokumencie: Erweiterte S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung. Kurzversion 2.0 – August 2019 AWMF-Registernummer: 128/001OL (https://https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/palliativmedizin//). Wspomniane wytyczne zalecają: metylonaltrekson na równi z naldemedyną, naloksegolem i połączeniem oksykodonu z naloksonem. Dla wszystkich tych substancji podano siłę rekomendacji: A, poziom dowodów naukowych: 1+ (zalecenie nr 9.28, rozdz. 9.7.2 w wytycznych). Wnioskodawca odwołał się do poprzedniej, anglojęzycznej wersji wytycznych 1.0.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Rozdz. 4.2.2.1, str. 36-37 Uwaga wnioskodawcy stanowi komentarz do wyników bezpieczeństwa w badaniu Nelson 2019. Należy zwrócić uwagę, że badanie miało krótki, tygodniowy okres obserwacji, a większość pacjentów przyjęła 1 dawkę leku.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Rozdz. 4.3, str. 38
  Uwaga wnioskodawcy stanowi polemikę z wskazaniem przez analityków Agencji jako ograniczenia AKL braku odniesienia się do tego, czy rodzaj stosowanego opioidu może mieć wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo metylonaltreksonu. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Rozdz. 4.1.4, str. 26, Rozdz. 4.3, str. 38
  Uwaga stanowi interpretację przez wnioskodawcę zapisu „pacjenci, którzy nie są kwalifikowani do terapii preparatem złożonym oxycodoni hydrochloridum + naloxoni hydrochloridum” w kontekście stanu sprawności pacjentów.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Rozdz. 4.1.3 i 4.1.4, str. 26, Rozdz. 5.3.2, str. 46
  Uwaga stanowi odniesienie się do wyników publikacji Janku 2016.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Rozdz. 5.3.2, str. 47, Rozdz. 5.3.4, str. 48, Rozdz. 10, str. 62
  Uwaga stanowi uzasadnienie przyjętych wartości użyteczności w AE wnioskodawcy,
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Rozdz. 6.3.1, str. 53, Rozdz. 6.3.3, str. 54, Rozdz. 6.4 str. 55
  Uwaga stanowi uzasadnienie nieuwzględnienia w populacji pacjentów objętych opieką stacjonarną.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Rozdz. 6.3.3, str. 54, Rozdz. 6.4, str. 55, Rozdz. 10, str. 62-63
  Uwaga stanowi komentarz do szacowania wielkości populacji. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozdz. 14.2, str. 71
  Uwaga stanowi podkreślenie, że preparat złożony oxycodoni hydrochloridum + naloxoni hydrochloridum nie stanowi komparatora dla metylonaltreksonu we wnioskowanej populacji. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 109/2019 do zlecenia 231/2019
  (Dodano: 04.12.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 107/2019 do zlecenia 231/2019
  (Dodano: 06.12.2019 r.)

  go to zlecenie