Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wydanie opinii oraz opracowanie materiałów analitycznych dla substancji oktreotyd we wskazaniu pozarejestracyjnym: przysadka (nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego) - w przypadku guzów typu tyreotropinoma ( w przypadkach innych niż określone w CHPL) oraz kortykotropinoma (ICD-10: D44.3)

Wskazanie:

we wskazaniu pozarejestracyjnym: przysadka (nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego) - w przypadku guzów typu tyreotropinoma ( w przypadkach innych niż określone w CHPL) oraz kortykotropinoma (ICD-10: D44.3)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.597.2019.1.JKB; 27.09.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych i opinii

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4321.37.2019
(Dodano: 02.03.2020 r.)

go to zlecenie