Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych zgodnych z wytycznymi HTA, oceniających zasadność wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego B.15. "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D66, D67)"

Wskazanie:

hemofilia A i B (ICD-10: D66, D67)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.1210.2019.RB; 14.10.2019
Pismem znak PLR.4604.1210.2019.1.RB z dn. 15.10.2019 r. doprecyzowano treść zlecenia wskazując, iż dotyczy ono przygotowania opinii Prezesa Agencji wyłacznie w zakresie wpływu na wydatki podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych i świadczeniobiorców w ramach oceny zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego B.15. „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66, D67)

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.29.2019
(Dodano: 25.10.2019 r.)

go to zlecenie