Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cabometyx, kabozantynib, tabletki 60 mg, we wskazaniu: rak nerki (ICD-10: C64) w III i kolejnej linii leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak nerki (ICD-10: C64) w III i kolejnej linii leczenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5096.2019.3.AB; 16.10.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.89.2019
(Dodano: 12.11.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 363/2019 do zlecenia 243/2019
(Dodano: 14.11.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 96/2019 do zlecenia 243/2019
(Dodano: 14.11.2019 r.)

go to zlecenie