Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opracowanie koncepcji organizacji zakresu badań profilaktycznych u soób dorosłych w wieku czterdziesci lat i powyżej

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK.1825380/2019/AT; 17.10.2019
Pismo znak IK.1825380/2019/AT z dn. 13.12.2019 r. - termin realizacji zlecenia do 07.01.2020 r.
Pismo znak 1899390.AM z dn. 07.01.2020 r. - termin realizacji zlecenia przedłużono do 21.01.2020 r.
Pismo znak 1899390.AM z dn. 20.01.2020 r. - termin realizacji zlecenia przedłużono do 29.02.2020 r.
Pismo znak IK.1958448.SZ z dn. 28.02.2020 r. - termin realizacji zlecenia przedłużono do 30.04.2020 r.
Pismo znak IK:1958448.SZ-1 z dn. 29.04.2020 - dot. wycofania zlecenia

Zlecenie dotyczy:

opracowania koncepcji

go to zlecenie