Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml, we wskazaniu: rozsiany rak nerki (ICD-10: C64) w I linii leczenia w przypadku przeciwwskazań do stosowania inhibitorów receptorowych kinaz tyrozynowych w ramach ratunkowego dostepu do technologii lekowych

Wskazanie:

rozsiany rak nerki (ICD-10: C64) w I linii leczenia w przypadku przeciwwskazań do stosowania inhibitorów receptorowych kinaz tyrozynowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5712.2019.1.AB; 21.10.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfWS.422.2.2019
(Dodano: 18.11.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 373/2019 do zlecenia 251/2019
(Dodano: 20.11.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 104/2019 do zlecenia 251/2019
(Dodano: 21.11.2019 r.)

go to zlecenie