Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Yondelis, trabectedinum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, fiolka à 1 mg, we wskazaniu: tłuszczakomięsak śluzowaty jajnika lewego u pacjenta pediatrycznego w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

tłuszczakomięsak śluzowaty jajnika lewego u pacjenta pediatrycznego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5857.2019.AK; 24.10.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 359/2019 do zlecenia 254/2019
(Dodano: 07.11.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 94/2019 do zlecenia 254/2019
(Dodano: 10.12.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.94.2019
(Dodano: 27.01.2019 r.)

go to zlecenie