Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumab, fiolka à 25 mg/ml we wskazaniu: rak gruczołowy o nieznanym punkcie wyjścia (ICD-10: C34.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak gruczołowy o nieznanym punkcie wyjścia (ICD-10: C34.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5864.2019.AK; 25.10.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.96.2019
(Dodano: 04.11.2019 r.)

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 360/2019 do zlecenia 256/2019
(Dodano: 07.11.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 95/2019 do zlecenia 244/2019
(Dodano: 21.11.2019 r.)

go to zlecenie