Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie matariałów analitycznych zgodnych z HTA dotyczących substancji czynnych: letrozol, anastrozol i eksemestan we wskazaniu: hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.1224.2019.MO; 25.10.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych

go to zlecenie