Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Darzalex, daratumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 20mg/ml (5ml); Darzalex, daratumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 20mg/ml (20ml) we wskazaniu: białaczka plazmatycznokomórkowa (ICD-10: C90.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

białaczka plazmatycznokomórkowa (ICD-10: C90.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6613.2019.1.AK; 27.11.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 421/2019 do zlecenia 287/2019
(Dodano: 03.01.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 114/2019 do zlecenia 287/2019
(Dodano: 30.12.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.106.2019
(Dodano: 09.01.2019 r.)

go to zlecenie