Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kisqali, rybocyclib, tabletki powlekane, 200 mg, 63 tabl., kod EAN: 05909991336769, w ramach programu lekowego B.9. Leczenie raka piersi (ICD-10: C50)

Wskazanie:

Leczenie raka piersi (ICD-10: C50)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1279.2019.29.MO; 28.11.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 288/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 288/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 288/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 288/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 288/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 288/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 288/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24.01.2020r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 288/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 6/2020 do zlecenia 288/2019
  (Dodano: 29.01.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomenacja 6/2020 do zlecenia 288/2019
  (Dodano: 31.01.2020 r.)

  go to zlecenie