Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Venclyxto, wenetoklaks, tabletki powlekane à 100 mg, we wskazaniu: przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1) w ramach terapii skojarzonej z rituksimabem u pacjenta w stanie ogólnym WHO 2 w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1) w ramach terapii skojarzonej z rituksimabem u pacjenta w stanie ogólnym WHO 2

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6955.2019.AK; 09.12.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfws.422.4.2019
(Dodano: 07.01.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 4/2020 do zlecenia 298/2019
(Dodano: 10.01.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 3/2020 do zlecenia 298/2019
(Dodano: 31.01.2020 r.)

go to zlecenie