Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Stivarga, regorafenib, tabletki powlekane 40 mg we wskazaniu: GIST jelita krętego (ICD-10: C48) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

GIST jelita krętego (ICD-10: C48)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.7003.2019.1.AB; 10.12.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.112.2019
(Dodano: 07.01.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 3/2020 do zlecenia 299/2019
(Dodano: 10.01.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 2/2020 do zlecenia 299/2019
(Dodano: 29.01.2020 r.)

go to zlecenie