Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, dotyczących zastosowania substancji czynnej: peginterferonum alfa-2a w zakresie wskazania klinicznego: chłoniaki skórne T-komórkowe (ICD-10: C84, C84.0, C84.1)

Wskazanie:

chłoniaki skórne T-komórkowe (ICD-10: C84, C84.0, C84.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.1563.2019.AP; 06.12.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych

hr

Raport Agencji:

pdfWS.4320.14.2019
(Dodano: 23.12.2019 r.)

go to zlecenie