Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Signifor (pasyreotyd) we wskazaniu: zespół Cushinga zależny od ektopowego wydzielania ACTH przez guz o lokalizacji pozaprzysadkowej (ICD-10: E24) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowoych

Wskazanie:

zespół Cushinga zależny od ektopowego wydzielania ACTH przez guz o lokalizacji pozaprzysadkowej (ICD-10: E24)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6151.2019.1.AB; 27.12.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.119.2019
(Dodano: 24.01.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 10/2020 do zlecenia 308/2019
(Dodano: 21.01.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 8/2020 do zlecenia 308/2019
(Dodano: 10.02.2020 r.)

go to zlecenie