Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Avastin, bewacyzumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji we wskazaniu: rak jelita grubego (ICD-10: C18) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak jelita grubego (ICD-10: C18)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.7515.2019.3.AB; 30.01.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfBP.422.11.2020
(Dodano: 17.03.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 42/2020 do zlecenia 28/2020
(Dodano: 26.02.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 11/2020 do zlecenia 28/2019
(Dodano: 17.03.2020 r.)

go to zlecenie