Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Praluent, alirokumab, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg, we wskazaniu: miażdżyca wielopoziomowa (ICD-10: I70) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

miażdżyca wielopoziomowa (ICD-10: I70)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6855.2019.AK; 11.02.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 55/2020 do zlecenia 41/2020
(Dodano: 11.03.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 28/2020 do zlecenia 41/2020
(Dodano: 20.03.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.19.2020
(Dodano: 20.03.2020 r.)

go to zlecenie