Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fasenra, benralizumab, roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka à 30 mg/ml we wskazaniu: zespół hipereozynofilowy (HES) (ICD-10: D72) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

zespół hipereozynofilowy (HES) (ICD-10: D72)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.286.2020.AK; 12.02.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfWT.422.1.2020
(Dodano: 04.03.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 58/2020 do zlecenia 46/2020
(Dodano: 11.03.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 30/2020 do zlecenia 46/2020
(Dodano: 02.04.2020 r.)

go to zlecenie