Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Votrient, pazopanib, tabletki powlekane á 400 mg, we wskazaniu: rozsiana postać mięsaka pęcherzykowego tkanek miekkich (ICD-10: C49.8) - leczenie pacjentów pediatrycznych od 16 roku życia, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Wskazanie:

rozsiana postać mięsaka pęcherzykowego tkanek miekkich (ICD-10: C49.8) - leczenie pacjentów pediatrycznych od 16 roku życia, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.414.2020.1.SG; 28.02.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.21.2020
(Dodano: 18.03.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 66/2020 do zlecenia 55/2020
(Dodano: 30.03.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 32/2020 do zlecenia 55/2020
(Dodano: 27.03.2020 r.)

go to zlecenie