Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ilumetri, tyldrakizumab, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg tyldrakizumabu w 1 ml, 1 ampułko-strzykawka, kod EAN: 08430308131700

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1922.2019.12.KŻ; 05.03.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 57/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 57/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 57/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 57/2020
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 57/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 57/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 31.07.2020 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 57/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.10.2020

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Ilumetri (tyldrakizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L40.0)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Anita Chmielińska, Almirall S.A.

  pdf 01

  Uwaga do r.3.1.1.6 (str. 11):
  Uwaga niezasadna. W przypadku porównania TIL vs INF xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx W przypadku porównań TIL vs UST i TIL vs SEK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ustawa o refundacji definiuje próg opłacalności w odniesieniu do uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość (lub dodatkowego roku życia).
  Uwaga do r.4.3 (str. 55) - 1:
  Uwaga stanowi komentarz do ograniczeń analizy klinicznej wnioskodawcy wskazanych w AWA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.
  Uwaga do r.4.3 (str. 55) - 2:
  W AWA jednoznacznie wskazano, że dla porównania TIL vs ETA dostępne jest porównanie bezpośrednie na podstawie RCT, a dla porównania z pozostałymi komparatorami przeprowadzono metaanalizę sieciową (NMA).
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.
  Uwaga do r.5.2.3 (str. 65) i uwaga do r.5.2.3 (str. 66):
  Uwagi niezasadne. Ustawa o refundacji, w przypadku definiowania opłacalności technologii, odnosi się do uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość (lub dodatkowego roku życia). Założenie, że dla wyników znajdujących się w III ćwiartce płaszczyzny efektywności kosztowej należy stosować ten sam próg opłacalności, który zdefiniowany jest dla wyników z I ćwiartki jest interpretacją wnioskodawcy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.
  Uwaga do r.5.3.1 (str. 68-69): Uwaga odnosi się do zasadności testowania alternatywnego wariantu w ramach analizy wrażliwości. Zdaniem Agencji zasadne jest testowanie alternatywnych wariantów, szczególnie w przypadku niepewnych parametrów mających znaczny wpływ na wyniki analizy, co umożliwia pełniejsze wnioskowanie z przeprowadzonej analizy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.
  Uwaga do r.6.1.1 (str. 71):
  Uwaga zasadna, nie ma wpływu na wnioskowanie AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 48/2020 do zlecenia 57/2020
  (Dodano: 07.08.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 48/2020 do zlecenia 57/2020
  (Dodano: 02.09.2020 r.)

  go to zlecenie