Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml, we wskazaniu: rak drobnokomórkowy płuca prawego (ICD-10: C34.9) w IV stopniu zaawansowania, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

rak drobnokomórkowy płuca prawego (ICD-10: C34.9) w IV stopniu zaawansowania

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.627.2020.1.AK; 16.03.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 70/2020 do zlecenia 60/2020
(Dodano: 07.04.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 33/2020 do zlecenia 60/2020
(Dodano: 20.04.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.23.2020
(Dodano: 21.05.2020 r.)

go to zlecenie