Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Alutard SQ, Wyciągi alergenowe jadów owadów błonoskrzydłych (osy i pszczoły), zawiesina do wstrzykiwań, dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ-U/ml, 1000 SQU/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml, dawka do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/ml, 1, zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego, kod EAN: 05909990359523; Alutard SQ, Wyciągi alergenowe jadów owadów błonoskrzydłych (osy i pszczoły), zawiesina do wstrzykiwań, dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ -U/ml, 1000 SQU/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml, dawka do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/ml, 1, zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego, kod EAN: 05909990359516

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.242.2020.RB PLR.4500.243.2020.RB; 18.03.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 62/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 62/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 62/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 62/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 62/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 07.08.2020 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 62/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4330.8.2020

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Alutard SQ (wyciągi alergenowe jadów owadów błonoskrzydłych osy i pszczoły), kod EAN:05909990359523 i 05909990359516 we wskazaniu: w leczeniu chorób alergicznych, zależnych od swoistych immunoglobulin E (IgE)

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Joanna Tomczak – Halaburda

  pdf 01

  Uwaga 1
  Uwaga stanowi komentarz do opisu aktualnej praktyki klinicznej, przedstawionego w analizie wpływu na budżet.
  Uwaga 2
  Uwaga stanowi komentarz do opisu założeń w scenariuszu nowym analizy wpływu na budżet.
  Uwaga 3
  Uwaga stanowi komentarz do wykazu niezgodności analiz względem wytycznych HTA.

  2.

  Tadeusz Mazurek

  pdf 01

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  3.

  Joanna Zawadzka – Fundacja Centrum Walki z Alergią

  pdf 01

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  4.

  Prof. dr hab. Marek Jutel

  pdf 01

  Uwaga eksperta klinicznego stanowi komentarz do stanowiska konsultanta krajowego przedstawionego w AWA. Dodatkowo zgodnie z zapisami ChPL produktu Pharmalgen Hymenoptera venoms oraz wytycznymi PTA 2018, istnieje możliwość zmiany szczepionki będącej wyciągiem wodnym jadu na szczepionkę typu depot.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 51/2020 do zlecenia 62/2020
  (Dodano: 20.08.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 96/2020 do zlecenia 53/2020
  (Dodano: 28.08.2020 r.)

  go to zlecenie