Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10:C34.8) - mutacja w genie EGFR (D770delinsASVE – c.2309_2310 delinsCCAGCGTGGAA w eksonie 20) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

rak gruczołowy płuca (ICD-10:C34.8) - mutacja w genie EGFR (D770delinsASVE – c.2309_2310 delinsCCAGCGTGGAA w eksonie 20)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.684.2020.AK;; 25.03.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.65.2020
(Dodano: 22.05.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 72/2020 do zlecenia 65/2020
(Dodano: 07.04.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 35/2020 do zlecenia 65/2020
(Dodano: 08.04.2020 r.)

go to zlecenie