Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Praluent (alirocumabum), roztwór do wstrzykiwań, 150 mg, 2 wstrzykiwacze, kod EAN: 05909991236618, w ramach programu lekowego

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1801.2019.20.JKB; 30.03.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 69/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 69/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 69/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 69/2020
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 69/2020
pdfUzupełnienie do zlecenia 69/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 69/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 23.07.2020 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 69/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 69/2020, analiza OT.4331.14.2020

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Praluent (alirokumab) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  prof. dr. hab. n. med. P. Jankowski

  pdf 01

  Uwagi zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Przejrzystości.

  2.

  dr n. med. Z. Eysymontt

  pdf 01

  Uwagi zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Przejrzystości.

  3.

  dr n. med. M. Styczkiewicz

  pdf 01

  Uwagi zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Przejrzystości.

  4.

  A. Zwijacz-Zawada

  pdf 01

  Uwagi zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Przejrzystości.

  5.

  prof. dr hab. n. med. A. Witkowski

  pdf 01

  Uwagi zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Przejrzystości.

  6.

  prof. dr hab. n. med. L. Kłosiewicz-Latoszek

  pdf 01

  Uwagi zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Przejrzystości.

  7.

  prof. dr hab. n. med. B. Cybulska

  pdf 01

  Uwagi zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Przejrzystości.

  8.

  S. Chrostowski, Prezes Zarządu Fundacji Wygrajmy Zdrowie

  pdf 01

  Uwagi zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Przejrzystości.

  9.

  prof. dr hab. n. med. M. Broncel

  pdf 01

  Uwagi zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Przejrzystości.

  10.

  R. Rajtar-Salwa

  pdf 01

  Uwagi zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Przejrzystości.

  11.

  P. Wyszomierska - Sanofi-Aventis sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwagi zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Przejrzystości. Analitycy podtrzymują swoje stanowisko ws. art. 13 ust. 3 ustawy o refundacji przedstawione w AWA

  12.

  B. Bobrowska

  pdf 01

  Uwagi zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Przejrzystości.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 46/2020 do zlecenia 69/2020
  (Dodano: 28.07.2020 r.)

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 46/2020 do zlecenia 69/2020
  (Dodano: 10.08.2020 r.)

  go to zlecenie