Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nerlynx, neratinibum, tabletki powlekane, 40 mg, 180, tabl., kod EAN: 05909991414009

Wskazanie:

w ramach programu lekowego: Leczenie pooperacyjne raka piersi neratynibem (ICD-10 C50)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1966.2019.17.MO; 30.03.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 71/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 71/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 71/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 71/2020
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 71/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 71/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 27.08.2020 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 71/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 61/2020 do zlecenia 71/2020
  (Dodano: 03.09.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 61/2020 do zlecenia 71/2020
  (Dodano: 25.09.2020 r.)

  go to zlecenie