Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MabThera, rituximab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 500 mg, we wskazaniu: niedokrwistość autoimmunohemolityczna z obecnością przeciwciał typu ciepłego i zimnego (ICD-10: D64.9), w ramach ratunkowego

Wskazanie:

we wskazaniu: niedokrwistość autoimmunohemolityczna z obecnością przeciwciał typu ciepłego i zimnego (ICD-10: D64.9), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.570.2020.1.SG; 31.03.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 43/2020 do zlecenia 74/2020
(Dodano: 04.05.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 91/2020 do zlecenia 74/2020
(Dodano: 07.05.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.28.2020
(Dodano: 21.05.2020 r.)

go to zlecenie