Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Blincyto, blinatumomab, proszek do sporządzenia koncentratu i roztwór do przygotowania roztworu do infuzji, fiolka á 38,5 µg

Wskazanie:

we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna B-komórkowa z chromosomem Philadelfia oporna na leczenie (ICD-10: C91.0), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.770.2020.1.SG; 31.03.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.29.2020
(Dodano: 12.05.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 40/2020 do zlecenia 75/2020
(Dodano: 04.05.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 88/2020 do zlecenia 75/2020
(Dodano: 07.05.2020 r.)

go to zlecenie