Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane

Wskazanie:

ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.837.2020.AK; 07.04.2020;

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.35.2020
(Dodano: 22.05.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 97/2020 do zlecenia 82/2020
(Dodano: 07.05.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 48/2020 do zlecenia 82/2020
(Dodano: 15.05.2020 r.)

go to zlecenie