Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zydelig, idelalisib, tabletki powlekane á 150 mg

Wskazanie:

przewlekła białaczka limfocytowa (ICD10: C91.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.530.2020.AK; 17.04.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.39.2020
(Dodano: 07.05.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 104/2020 do zlecenia 89/2020
(Dodano: 20.05.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 51/2020 do zlecenia 89/2020
(Dodano: 15.05.2020 r.)

go to zlecenie