Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revolade, Eltrombopag, tabletki a 50 mg

Wskazanie:

ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0) z rozwinięciem choroby GVHD

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1101.2020.AK; 05.05.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.48.2020
(Dodano: 02.06.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 129/2020 do zlecenia 100/2020
(Dodano: 03.06.2020 r.)

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 57/2020 do zlecenia 100/2020
(Dodano: 27.07.2020 r.)

go to zlecenie