Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ewerolimus Stada (ewerolimus)

Wskazanie:

rak neuroendokrynny jelita cienkiego (ICD-10 C75.9) z przerzutami do wątroby i węzłów chłonnych krezki

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1140.2020.2.AK z dnia 13.05.2020 r. zmieniono nazwę produktu leczniczego tj. na Ewerolimus Stada (ewerolimus), oraz zmieniono wskazanie na: rak neuroendokrynny jelita cienkiego (ICD-10 C75.9) z przerzutami do wątroby i węzłów chłonnych krezki

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.49.2020
(Dodano: 01.06.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 128/2020 do zlecenia 103/2020
(Dodano: 03.06.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 59/2020 do zlecenia 103/2020
(Dodano: 08.06.2020 r.)

go to zlecenie