Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imfinzi, durwalumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka 50 mg/ml we wskazaniu: niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.731.2020.AK; 30.04.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT_422.46.2020
(Dodano: 27.05.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 130/2020 do zlecenia 110/2020
(Dodano: 03.06.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 61/2020 do zlecenia 110/2020
(Dodano: 02.06.2020 r.)

go to zlecenie