Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mabthera, rituximab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Wskazanie:

Inne określone niedokrwistości aplastyczne (ICD-10: D61.8) u pacjentów z przewlekłym zakażeniem EBV

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2121.2020.1.AB, 05.08.2020; 05.08.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 206/2020 do zlecenia 172/2020
(Dodano: 03.09.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.88.2020
(Dodano: 07.09.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 101/2020 do zlecenia 172/2020
(Dodano: 08.09.2020 r.)

go to zlecenie