Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dibucell Active, dibutyrylochityna, jałowy opatrunek biopolimerowy, 10 x 10 cm, 100 cm2, 1 sztuka, EAN: 5905669556088

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego: Przewlekłe owrzodzenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.696.2020.2.MN; 13.08.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 185/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 185/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 185/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 185/2020
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 185/2020
pdfUzupełnienie do zlecenia 185/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 185/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 30.10.2020r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 185/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 79/2020 do zlecenia 185/2020
  (Dodano: 06.11.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 79/2020 do zlecenia 185/2020
  (Dodano: 04.11.2020 r.)

  go to zlecenie