Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej acidum ursodeoxycholicum we wskazaniu: cholestaza ciężarnych

Wskazanie:

cholestaza ciężarnych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4506.57.2020.1.JKB,; 09.09.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 238/2020 do zlecenia 212/2020
(Dodano: 25.09.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.23.2020
(Dodano: 27.10.2020 r.)

go to zlecenie