Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revlimid, lenalidomid, tabletki á 10 mg

Wskazanie:

chłoniak Hodgkina NS (ICD-10: C81.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2681.2020.AK; 09.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.112.2020
(Dodano: 08.10.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 255/2020 do zlecenia 217/2020
(Dodano: 08.10.2020 r.)

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 125/2020 do zlecenia 217/2020
(Dodano: 13.10.2020 r.)

go to zlecenie

go to zlecenie