Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ofev, nintedanib, kapsułki miękkie we wskazaniu: włóknienie płuc w przebiegu twardziny układowej (ICD10: J84.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

włóknienie płuc w przebiegu twardziny układowej (ICD10: J84.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2149.2020.1.AB; 11.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.117.2020
(Dodano: 16.10.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 269/2020 do zlecenia 219/2020
(Dodano: 14.10.2020 r.)

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 83/2020 do zlecenia 138/2020
(Dodano: 13.10.2020 r.)

go to zlecenie