Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Libtayo, cemiplimab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka 350 mg/7 ml

Wskazanie:

rak skóry typu mieszanego (podstawnokomórkowy /płaskonabłonkowy) (ICD10: C44.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2768.2020.1.AK; 21.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.123.2020
(Dodano: 27.10.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 277/2020 do zlecenia 225/2020
(Dodano: 23.10.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 134/2020 do zlecenia 225/2020
(Dodano: 04.11.2020 r.)

go to zlecenie