Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Perjeta, pertuzumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Wskazanie:

surowiczy rak narządu rodnego (ICD10: C56) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2794.2020.1.AB; 23.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 281/2020 do zlecenia 230/2020
(Dodano: 23.10.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.126.2020
(Dodano: 26.10.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 138/2020 do zlecenia 230/2020
(Dodano: 24.11.2020 r.)

go to zlecenie