Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Jakavi, ruksolitynib, tabletki á 5 mg

Wskazanie:

włóknienie szpiku poprzedzone nadpłytkowością samoistną (ICD-10:D47) – leczenie pacjentów pediatrycznych w wieku 7 lat i więcej, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2936.2020.1.SG; 05.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.129.2020
(Dodano: 03.11.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 291/2020 do zlecenia 248/2020
(Dodano: 06.11.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 142/2020 do zlecenia 248/2020
(Dodano: 05.11.2020 r.)

go to zlecenie