Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Talicia, amoxicillinum/omeprazolum/rifabutinum, tabletki złożone á 250 mg / 10 mg / 12,5 mg

Wskazanie:

Helicobacter pylori

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.2815.2020.KW; 19.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.21.2020
(Dodano: 28.12.2020 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 96/2020 do zlecenia 266/2020
(Dodano: 17.12.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 96/2020 do zlecenia 266/2020
(Dodano: 04.01.2021 r.)

go to zlecenie