Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Talicia, amoxicillinum/omeprazolum/rifabutinum, tabletki złożone á 250 mg / 10 mg / 12,5 mg

Wskazanie:

Helicobacter pylori

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.2815.2020.KW; 19.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie