Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: telemedycznej kardiotokografii (KTG), jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.7000.95.2020; 27.10.2020

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: telemedycznej kardiotokografii (KTG), jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

go to zlecenie