Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumab, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji á 100 mg we wskazaniu: oporny, nawrotowy chłoniak z dużych komórek B (ICD-10: C83) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

oporny, nawrotowy chłoniak z dużych komórek B (ICD-10: C83) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3139.2020.AK; 22.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.141.2020
(Dodano: 24.11.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 312/2020 do zlecenia 271/2020
(Dodano: 20.11.2020 r.)

hr

 

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 154/2020 do zlecenia 271/2020
(Dodano: 23.11.2020 r.)

go to zlecenie