Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka, 25 mg/ml we wskazaniu: rak miedniczki nerkowej (ICD-10: C65) – stan po wcześniejszym zastosowaniu chemioterapii zawierającej pochodne platyny, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak miedniczki nerkowej (ICD-10: C65) – stan po wcześniejszym zastosowaniu chemioterapii zawierającej pochodne platyny, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3255.2020.1.SG; 29.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

Raport Agencji:

pdfOT.422.138.2020
(Dodano: 18.11.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 318/2020 do zlecenia 276/2020
(Dodano: 25.11.2020 r.)

go to zlecenie