Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lenvima, lenvatinib, kapsułki twarde á 4 mg oraz á 10 mg, we wskazaniu: rak niskozróżnicowany tarczycy (ICD10: C73), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak niskozróżnicowany tarczycy (ICD10: C73) , w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3327.2020.1.SG; 04.11.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.146.2020
(Dodano: 30.11.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 321/2020 do zlecenia 279/2020
(Dodano: 01.12.2020 r.)

go to zlecenie