Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, ibrutynib, kapsułki twarde 140 mg we wskazaniu: chłoniak Burkitta (ICD10:C83.7) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

chłoniak Burkitta (ICD10:C83.7)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3404.2020.1.AB; 06.11.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie