Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Reblozyl, luspatercept, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, we wskazaniu: zespół mielodysplastyczny (ICD10: D46.7) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

zespół mielodysplastyczny (ICD10: D46.7)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.4378.2020.1.AB; 10.11.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.151.2020
(Dodano: 07.12.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 326/2020 do zlecenia 286/2020
(Dodano: 11.12.2020 r.)

hr

 Opinia Prezesa:

pdfOpinia 164/2020 do zlecenia 286/2020
(Dodano: 17.12.2020 r.)

go to zlecenie