Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Jakavi, ruksolitynib, tabletki 20 mg we wskazaniu: czerwienica prawdziwa (ICD10: D45) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

czerwienica prawdziwa (ICD10: D45) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3530.2020.1.AB; 16.11.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.154.2020
(Dodano: 29.12.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 336/2020 do zlecenia 289/2020
(Dodano: 17.12.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 167/2020 do zlecenia 289/2020
(Dodano: 21.12.2020 r.)

go to zlecenie