Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nerlynx, neratynib, tabletki powlekane, we wskazaniu: nowotwór złośliwy sutka (ICD-10: C50) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

nowotwór złośliwy sutka (ICD-10: C50) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3724.2020.1.AB; 04.12.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 1/2021 do zlecenia 315/2020
(Dodano: 04.01.2021 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 1/2021 do zlecenia 315/2020
(Dodano: 05.01.2021 r.)

go to zlecenie